29.11.05

Waprés Bendu


Dina koran sababaraha poé ieu kabéjakeun yén Waprés Jusuf Kalla bendu ka para guru anu "démo" macakeun sajak di payuneunana. Éta, pédah dina sajak disebutkeun yén aya wangunan sakola nu teu bina ti kandang hayam, ogé pedah disebutkeun yén gajih sabulan guru béak dina jangka sapoé.

Nya atuh, ngaranna gé sastra, biasana so dileuwihan, malah kadang kaleuleuwihi. Tapi, mun Juragan Waprés ngarésponna positif, tangtu lain ambek jawabanana téh. Lucu ieu mah, geus puguh dina koran gé sok aya foto sakola nu méh teu mangrupa téh, tapi keukeuh wé, Pamaréntah mah teu rumasaeun...

Ah... Kawas nu heueuh baé mikiran nagara/bangsa, diri sorangan gé jauh ti hadé...