3.8.06

Gajih ka-13

Basa poé senén kamari, ka tempat gawé aya kunjungan ti Komisi VII DPR. Tujuanana... Naon, nya... Pokona mah nempo kagiatan lembaga, patali jeung anggaran anu bakal dikucurkeun pikeun kagiatan panalungtikan. Salah saurang anggota Komisi nyarita, yén manéhna hemeng, naha sampel-sampel kasus flu manuk mani nepi ka kudu dikirim ka Hongkong sagala? Bener ieu téh alatan Indonésia euweuh kabisa? Perlu dana sabaraha, sih? Kitu meureun intina mah.

Sanggeus éta kunjungan, isukna, babaturan nu ngalanggan layanan SMS banking barungah, sabab nampa iber ti bang tempat gajihna ngaliwat yén rekeningna nampa transfer sajumlah gedéna gajih bulanan. Aya nu langsung sujud sukur bari carinakdak, aya nu langsung mikiran rék ngalunasan kiriditan, aya nu mikir rék jajan ka Sizzler, duka nu séjénna deui mah. Bener, euy... Sarakti anggota DPR mah!

Teu sabaraha lila ti iber ti bang, jol deui iber ti bang, yén transfer nu saméméhna téh dibolaykeun, duit nu geus asup dibetot deui: kasalahan téhnis!

Ari sugan téh kadeudeuh ti dunungan, ngimbangan gajih ka-13 nu ditampa ku para PNS. Beu... Teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum, gawé jadi teu mirasa... Asa digarong... Huahahahah...

2.8.06

Ngabelenyéh...

Mun nempo jalma, kuring mah paling resep nempo nu keur imut atawa nu ngabelenyéh seuri. Teuing ku naon, tapi sigana mah kusabab tina éta paroman, kuring bisa nyaho yén éta jalma keur gumbira, sahanteuna... teu keur mikiran nu bangga-bangga. Sakumaha anu katempo dina ieu poto, wadya balad di tempat kuring gawé, saleuri... teuing ku naon (poho deui kajadianana mah). Jadi kabawa gumbira... (nyobaan neundeun poto di photobucket).