16.10.06

riweuh geuning

Di blogger.com téh boga tilu blog, can deuih sababaraha blog di boleh.com & loka-loka komunitas modél Multiply & Friendster, lila-lila bet jadi riweuh. Heueuh, riweuh ngokolakeunana. Satadina mah, nyieun rupa-rupa blog téh pédah béda ajangkeuneunana. Ari keur sibuk modél kieu (ngakuna sotéh sibuk), bet riweuh sorangan. Dihijikeun baé kitu, atawa kumaha? Ah... Pusing... Jadi wéh nyieun hiji deui di Wordpress. Hahahah... Sédéng!!!

4.10.06

RNAi nyodok Nobel Kadokteran

Dua ahli genetik AS nu manggihan salah sahiji mékanisme dasar pangaturan éksprési gén dileler Hadiah Nobel pikeun karyana. Andrew Fire jeung Craig Mello, nu medarkeun prosés interférénsi RNA (RNAi) taun 1998, bakal nampa hadiah US$ 1,4-juta.

RNAi, nu sacara alami aya dina tutuwuhan jeung sasatoan, bisa 'ngabekem"' hiji gén sacara spésifik. Hal ieu ditujukeun pikeun mantuan ngatur éksprési gén, sarta naméngan tina panarajang inféksi virus jeung 'gén ngaclog' nu bisa ngalobaan sarta sumebar ka sakujur génom. Lengkepna mangga aos di Nature

2.10.06

Cinta

cinta...
tresna...
deudeuh...
asih...

Duka aya sabaraha kecap dina basa Sunda pikeun ngagambarkeun haté nu dirungrum ku kanyaah.

ka Pangéran...
ka rosul...
ka indung...
ka bapa...
ka pamajikan...
ka anak...
ka dulur...
ka sasama...

ieu galura...
cinta manusa...