2.10.06

Cinta

cinta...
tresna...
deudeuh...
asih...

Duka aya sabaraha kecap dina basa Sunda pikeun ngagambarkeun haté nu dirungrum ku kanyaah.

ka Pangéran...
ka rosul...
ka indung...
ka bapa...
ka pamajikan...
ka anak...
ka dulur...
ka sasama...

ieu galura...
cinta manusa...
Posting Komentar