28.12.06

Aup Kumis

Sababaraha poe ka tukang, kuring maca warta dina Tribun Jabar ngeunaan jalma nu palastra sanggeusna dijemput pulisi. Dibaca jujutan kajadianana, kitu kitu kitu kitu... Gusti Nu Agung... Mun bener tea mah palastrana teh alatan disiksa nalika pamariksaan, beu... ku telenges-telenges teuing nya manusa (baca: pulisi). Mun kitu mah, naon bedana atuh aranjeun jeung masarakat biasa nu maen hakim sorangan. Nu dituduh maling hayam ditewak digebugan nepi ka sahoseun, malah nepi ka didurukna, padahal eta teh can puguh kabuktian benerna! Astaghfirulloohal'adziim...

Mun ngadenge kateuberesan pulisi teh bet sok ras inget kana banyolan di sawatara dulur. Pajar teh "Ulah hayang jadi pulisi, lah... Nu atos-atos ge geuning sesah tobatna!" Paralun, lain rek ngahina-hina atawa nyakompetdaunkeun. Tapi, dalah dikumaha, mun maca atawa ngadenge kajadian samodel anu karandapan ku Aup Kumis almarhum (mun teu salah ngaranna), atawa cukup bae ku masalah-masalah 'leutik' samodel perduitan sabudeureun urusan jeung pulisi, rek ngomong kumaha deui?

Mugi-mugi Gusti Alloh SWT nampi kana sagala rupi iman Islamna almarhum Aup Kumis, oge mugi-mugi kulawargana anu dikantun dipaparin kasabaran lan katawekalan dina nandangan ieu cocobi. Innalillaahi wa innailaihi rooji'uun...

15.12.06

Pamabokan

Baheula, basa keur leutik, sigana mah kuring teh asup kana istilah jalma pamabokan. Tuda eta we, teu kaur indit2an tumpak mobil, gawe teh mabok jeung mabok bae. Padahal teu pira, lalampahan tumpak mobil teh, misalna, ukur ti Garut ka Cikajang, atawa jauhna ka Tasik atawa ka Bandung. Geus teu kudu didongengkeun ari basa ngilu rombongan kulawarga ka Jakarta mah (ngabageakeun Enin & para uwa anu balik munggah haji, taun 80-an, da uing ge can sakola2 acan), da ongkoh kuringna ge poho deui, naha kumaha harita kajadianana. Anu inget teh kungsi naek ka Monas we... hehe...

Kuring teu pati inget iraha kuring tobat tina pamabokan, nu puguh mah, basa geus kuliah teh kungsi keneh mabok, nepi ka 'dibuang' di Cileungsi ku kenek beus. Mabok soteh sabenerna mah lain ku alatan beuki2 teuing, tapi memang awak keur teu walagri, keur loba nu karasa. Da lamun keur jag2 mah, tong boro bari diuk, dalah ti Jakarta ka Garut ngaliwatan Jonggol bari nangtung ge teu ieuh lieur (jadol teh, dina mangsa mudik mah supir beus jeung kenek teh saradis pisan, maenya genep jam teu dibere diuk sakeudeung2 acan, jaba ongkosna nikel deuih). Oh enya, pernah tigebrus deui kana 'dunya hitam' pamabokan teh taun 90-an basa ulin ka Singajaya. Tapi da eta mah enyaan atuh, euy. Lamun ceuk nu heureuy tea mah, jalanna teh mani naudzubillaah, keur heureut teh pungkal-pengkol & turun-naek disakalikeun. Nyaho kitu mah kajeun muruhkeun we, heuheu...

Pas tadi isuk2, keur anteng2 nundutan bari nyerangkeun tetempoan sapanjang jalan tol Cipularang, jol-jol... oroloooo....... panumpang awewe utah gigireun pisan. Untung bae manehna mekel keresek (sigana mah geus taki2, boa2 jalma pamabokan oge), jadi bukur pamabokan teh teu kamana-mendi. Barang ngadenge nu o... tadi, kuring langsung meureumkeun maneh, da sieun gehgeran... heheh... bari ngagerentes na jero hate (na jero sumur mah sieun beakeun oksigen), "Ieu jelema kunaon, sih... Jalan salempeng2 ngadon mabok... Ah, keun bae ketang... Nu penting mah teu kaambeu bauna, da kabeneran geus sababaraha poe irung teh kapeungpeuk leho."

4.12.06

nyandung

Aing mah ku bosen2 teuing ngabandungan hoghag masalah nyandung... Yu wonna now may opinyen ebat nyandung? Kieu yeuh...

Mun erek, pek... Mun moal, repeh! Montong sok openan...