21.3.07

horéééé... dibagi léptop!!!

Ni senang euy jadi anggota DPR mah... Geus gajihna gedé, ditambahan ku rupa-rupa tunjangan & pasilitas, ayeuna rék dibagi léptop! Ginding, Méééénnn...

Aya dua hal prinsip anu kuring panasaran:
  1. Naon alesanana maké kudu dianggarkeun dipangmeulikeun sagala? Mun ngarasa butuh mah mareuli sorangan gé sigana leuwih ti mampuh. Ari ieu, kalah maké duit nagara...
  2. Kira-kira mangpaat moal nya éta léptop? Naha kinerja anggota DPR bakal nérékél mun baroga léptop?
Lila-lila... Beuki dieu, bet asa beuki ocang euy élité bangsa urang téh... Asa hayang... nyiduhan!