26.1.05

Batu ruhay pasukan ababil


Kanjeng Rosul saw lahir taun Gajah (abad ka-7 M), sabab cenah taun
harita kota Mekah dirurug ku pasukan Gajahna Abrohah. Salajengna
soldadu Abrohah diancurkeun ku datangna pasukan manuk ababil nu
ngaralung-alungkeun batu ruhay nu ngabebela, Mekah salamet.
Tah, pasukan manuk ababil eta teh naha bener2 pasukan manuk atawa
mangrupa hiji fenomena alam--nu kalawan kakawasaan Pangeran--meneran
nyalametkeun Mekah tina serbuan soldadu Abrohah? Sakumaha dugaan kana
saluyuna kajadian banjir jaman Nabi Nuh a.s. jeung kajadian leehna es
di kutub nu ngakibatkeun paparan Sunda tilelep...

Hehe, bet los-los ka dinya nya euy?! Numawi, keur pangangguran ieu
teh... Kamari lalayaran di internet, manggihan artikel ngeunaan dugaan
ayana kajadian dina mangsa kira abad ka-6/ka-7, nyaeta bituna gunung
di selat Sunda. Ayeuna aya Anak Krakatau, baheula aya Krakatau (bitu
abad ka-19). Samemehna Krakatau, beh dituna deui aya gunung nu leuwih
badag batan Krakatau, nu sigana bitu dina abad ka-6/7 tadi. Nya ku
bituna eta gunung, ayeuna aya Selat Sunda teh, da samemehna mah
(nalika gunung memeh-krakatau tea can bitu), Jawa Sumatra teh nyambung
keneh...
Posting Komentar