31.1.07

Sundanét is Dead?

Mimiti apalna mah teu ngahaja, da mémang kuring mah teu matuh sindang ka Sundanét téh. Minggu kamari, pikeun hiji kaperluan, kuring nyusud internét maké Google, néangan téks naskah Carita Parahyangan anu nyaritakeun laku nirca Mandiminyak ka dahuanana, Pwah Rababu. Tina hasil nyusud, Google manggih sababaraha kaca ramat anu cocog. Ku kuring éta tumbu ampir kabéh dibukaan. Ari pék... anu di Sundanet mah gagal kabuka. Nu némbongan ukur papan pangumuman:

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@sundanet.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Pas ditanyakeun ka Mama manAR, mémang cenah Sundanét mah geus sahoseun...

Euh... lebar temen... Mangkaning dina éta loka téh seueur pisan pedaran nu patali jeung Kasundaan. Mun teu salah mah ieu loka téh bogana Wahana Raksa Sunda. Cik atuh... lebar ku eusina, Juragan... Pami tiasa mah hirupan deui... Atanapi, bilih baé tos teu kawaragadan hostingna, atuh susuganan tiasa dialihkeun ka média anu gratisan. Anu penting mah panginten nyalametkeun pedaran-pedaranana. Mun seug nepi ka leungit kitu baé téh... Beu... lebar temen...

18.1.07

amal soleh

Najan kacirina leutik, amal soleh mah ulah dimomorekeun, ulah teu dipilampah. Misalna nembongkeun imut atawa paroman anu hade nalika panggih jeung sobat, sahingga eta sobat ngarasakeun kagumbiraan urang tepung jeung manehna.

(disarikeun tina H.R. Bukhori kintunan Kang Abdul 'Aziz)

17.1.07

ajen manusa

PBB ngalaporkeun yen salila taun 2006, nu palastra di Irak teh kurang leuwih 34 rebu urang. Mun dirata-rata, sapoena ampir saratus urang palastra! Poe salasa kamari, bom nu bitu di hareupeun kampus (di Irak keneh) nelasan 70 urang. Gusti... Lamun manusa teh mahluk Gusti anu paling sampurna, naha geuning papada manusa mah ajen anu luhur teh bet dimurah-mareh kawas kitu?

10.1.07

Artos ngantosan

Minggu kamari mah di Jakarta teh ukur beunang dua peuting-dua poe. Hanas ngahajakeun indit leuwih gancang ti biasana, ari pek pagetona kalah dititah ngumpul di Bandung. Horseh we nu aya... Aya jalan komo meuntas, keur meumeujeuhna sono ka nu ditinggalkeun di imah mitoha... Heuheu...

Sakumaha biasa, ari keur kabeneran 'dines' ka Bandung teh sok sakalian laha-loho. Ari anu dilaha-dilohona mah rupa-rupa, ti mimiti scanning nu gareulis dina beus Jatinangor-Dipati Ukur, nepi ka ngapalkeun jalan. Maklum bae, da kuring mah lain urang Bandung. Sakalina nyanyahoanan ulin sorangan ge, sok kalah salah naek angkutan. Jadi, ari hayang aman mah nya biasana sok ngajak pamajikan.

Poe kahiji, sanggeus beres rapat alias meeting di RSHS, di hareupeun PT. Inti, tina beus Dipati Ukur-Jatinangor kuring luncat kana angkot ka Kebon Kalapa-keun (petana mah bayangkeun we Sapiderman luncat ti gedong hiji ka gedong sejenna), da kabeneran dahuan menta dianteur meuli printer. Sanggeus kukulibekan di BEC, printer nu diteang mah euweuh. Aya oge tipe saluhureunana, eta oge ukur aya di dua toko. Mahal nya, euy?!! LX-300+II hargana sajuta satengah, bandingkeun jeung, misalna, Canon Pixma tipe sarebuan.

Poe kadua, indit teh leuwih salse. Rada teu salse soteh pedah bae sieun pas waktuna jumaahan beusna can nepi ka masigit. Untungna teh pas pisan. Jam dua welas kurang saeutik beus Damri nepi ka Pusdai, nya sakalian bae jumaahan di masjid eta, keur mah eukeur geus niat hayang nyimpang ka kiosna Ua Sas di Pasar Cihaurgeulis. Ba'da jumaahan kuring langsung ka kios, kasampak Si Ua suwung. Ceuk baladna nu kios gigireun mah cenah paling oge keur neangan dahar. Teu sabaraha lila, enya bae, si Ua norojol bari mawa rambutan sababaraha beungkeut. Atuh.... ngadekul!!! Harita mah ngobrol jeung si Ua teh rada garing, sabab keur euweuh isu anu 'hot', sabulangbentor bae. Jam dua leuwih kuring indit deui, bareng jeung si Ua. Si Ua ieu mah bisnis teh sok sakarepna: purun hayu, ari hoream mah nya ngke deui bae... Heuheu... Nyaritana mah cenah rek terus balik si Ua teh, tapi duka teuing ari nu sabenerna mah, boa-boa rek ka Si Lang atawa Si Geu... Heuheu... Gosseeeeeeppp.......

Ti hareupeun pasar clak tumpak angkot ka Ciroyom-keun, da rek ka RSHS deui. Geus panggih jeung nu rek ditepungan, kuring langsung balik deui naek angkot nu ka Cicaheum-keun ti Jln. Pasir Kaliki hareupeun RSHS. Naek teh bareng jeung awewe (sebut bae 'Si Ema') nu angkaribung ku babawaan. "Ke sakedap, sakeresek deui," ceuk Si Ema pas bulak balik ngunjalan babawaanana kana jero angkot. Someah pisan. Ari kuring mah geus tiheula naek, diuk na bangku hareup, 'di samping pak kusir yang sedang bekerja' ceuk penyanyi cilik mah.

Lebah pertelon Cihampelas-Siliwangi-Ciumbuleuit, Si Ema menta turun. "Owh, urang pasar dieu meureun Si Ema teh," kuring ngagerentes. Pas ngasongkeun ongkos, Si Ema ngasongkeun duit dua rebu rupia, bari song deui sarebu. "Nuhun, tah ieu artos ngantosan," ceuk Si Ema. Kusabab kuring diuk di hareup, ngasongkeun & nampa duit teh pas hareupeun beungeut pisan. Bari rada molohok, kuring ukur bisa cruk-crek jero hate. Nu dagang di pasar leutik tradisional, nu pangalana ge sigana teu sabaraha, mani ku bageur. Make jeung mere 'artos ngantosan' sagala. Jadi 'hayang era', sabab kalan-kalan kuring mah pasea jeung nu boga angkutan teh, melaan duit sababaraha perak... Nu kitu meureun jalma soleh teh, nya... Tetep getol digawe najan geus umuran. Tetep berehan jeung someah najan pangalana teu loba... Mun teu salah mah jalma model kitu anu leungeunna kungsi dicium ku Kangjeng Rosul teh... Anu leungeunna karadas tapak digawe...