31.1.07

Sundanét is Dead?

Mimiti apalna mah teu ngahaja, da mémang kuring mah teu matuh sindang ka Sundanét téh. Minggu kamari, pikeun hiji kaperluan, kuring nyusud internét maké Google, néangan téks naskah Carita Parahyangan anu nyaritakeun laku nirca Mandiminyak ka dahuanana, Pwah Rababu. Tina hasil nyusud, Google manggih sababaraha kaca ramat anu cocog. Ku kuring éta tumbu ampir kabéh dibukaan. Ari pék... anu di Sundanet mah gagal kabuka. Nu némbongan ukur papan pangumuman:

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@sundanet.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Pas ditanyakeun ka Mama manAR, mémang cenah Sundanét mah geus sahoseun...

Euh... lebar temen... Mangkaning dina éta loka téh seueur pisan pedaran nu patali jeung Kasundaan. Mun teu salah mah ieu loka téh bogana Wahana Raksa Sunda. Cik atuh... lebar ku eusina, Juragan... Pami tiasa mah hirupan deui... Atanapi, bilih baé tos teu kawaragadan hostingna, atuh susuganan tiasa dialihkeun ka média anu gratisan. Anu penting mah panginten nyalametkeun pedaran-pedaranana. Mun seug nepi ka leungit kitu baé téh... Beu... lebar temen...
Posting Komentar