17.1.07

ajen manusa

PBB ngalaporkeun yen salila taun 2006, nu palastra di Irak teh kurang leuwih 34 rebu urang. Mun dirata-rata, sapoena ampir saratus urang palastra! Poe salasa kamari, bom nu bitu di hareupeun kampus (di Irak keneh) nelasan 70 urang. Gusti... Lamun manusa teh mahluk Gusti anu paling sampurna, naha geuning papada manusa mah ajen anu luhur teh bet dimurah-mareh kawas kitu?
Posting Komentar