18.1.07

amal soleh

Najan kacirina leutik, amal soleh mah ulah dimomorekeun, ulah teu dipilampah. Misalna nembongkeun imut atawa paroman anu hade nalika panggih jeung sobat, sahingga eta sobat ngarasakeun kagumbiraan urang tepung jeung manehna.

(disarikeun tina H.R. Bukhori kintunan Kang Abdul 'Aziz)
Posting Komentar