2.8.06

Ngabelenyéh...

Mun nempo jalma, kuring mah paling resep nempo nu keur imut atawa nu ngabelenyéh seuri. Teuing ku naon, tapi sigana mah kusabab tina éta paroman, kuring bisa nyaho yén éta jalma keur gumbira, sahanteuna... teu keur mikiran nu bangga-bangga. Sakumaha anu katempo dina ieu poto, wadya balad di tempat kuring gawé, saleuri... teuing ku naon (poho deui kajadianana mah). Jadi kabawa gumbira... (nyobaan neundeun poto di photobucket).
Posting Komentar