12.9.06

solat lima waktu

"Kumaha pamanggih maranéh mun di hareupeun panto imah maranéh aya walungan nu ku éta walungan maranéh bisa mandi lima kali sapoé? Kira-kirana awak urang bakal dakian kénéh?" Kangjeng Rosul naros ka para sobat.
"Tangtos moal dakian," saur para sobat.
"Tah, solat lima waktu téh lir mandi lima kali sapoé. Ku jalan kitu, Gusti Alloh SWT meresihan diri urang tina rupa-rupa kasalahan (dosa)."

(Ieu hikmah disalin tina 'talatah po
éan' Amienem, nyutat H. R. Bukhori)
Posting Komentar