16.10.06

riweuh geuning

Di blogger.com téh boga tilu blog, can deuih sababaraha blog di boleh.com & loka-loka komunitas modél Multiply & Friendster, lila-lila bet jadi riweuh. Heueuh, riweuh ngokolakeunana. Satadina mah, nyieun rupa-rupa blog téh pédah béda ajangkeuneunana. Ari keur sibuk modél kieu (ngakuna sotéh sibuk), bet riweuh sorangan. Dihijikeun baé kitu, atawa kumaha? Ah... Pusing... Jadi wéh nyieun hiji deui di Wordpress. Hahahah... Sédéng!!!
Posting Komentar