28.11.06

pindah?

Kadang, ari keur hayang ngablog, kalah mentok dina aksesna. Malah mah mindeng gagal asup ka kaca blogger teh, jadi we kaburu keuheul. Nulis teu tulus, ideu tuliseun kaburu maluguran. Piraku kudu pindah mah... Ari pindah, pindah ka mana deuih? Ngindung ka mana nya atuh hadena ngablog teh?
Posting Komentar