28.12.06

Aup Kumis

Sababaraha poe ka tukang, kuring maca warta dina Tribun Jabar ngeunaan jalma nu palastra sanggeusna dijemput pulisi. Dibaca jujutan kajadianana, kitu kitu kitu kitu... Gusti Nu Agung... Mun bener tea mah palastrana teh alatan disiksa nalika pamariksaan, beu... ku telenges-telenges teuing nya manusa (baca: pulisi). Mun kitu mah, naon bedana atuh aranjeun jeung masarakat biasa nu maen hakim sorangan. Nu dituduh maling hayam ditewak digebugan nepi ka sahoseun, malah nepi ka didurukna, padahal eta teh can puguh kabuktian benerna! Astaghfirulloohal'adziim...

Mun ngadenge kateuberesan pulisi teh bet sok ras inget kana banyolan di sawatara dulur. Pajar teh "Ulah hayang jadi pulisi, lah... Nu atos-atos ge geuning sesah tobatna!" Paralun, lain rek ngahina-hina atawa nyakompetdaunkeun. Tapi, dalah dikumaha, mun maca atawa ngadenge kajadian samodel anu karandapan ku Aup Kumis almarhum (mun teu salah ngaranna), atawa cukup bae ku masalah-masalah 'leutik' samodel perduitan sabudeureun urusan jeung pulisi, rek ngomong kumaha deui?

Mugi-mugi Gusti Alloh SWT nampi kana sagala rupi iman Islamna almarhum Aup Kumis, oge mugi-mugi kulawargana anu dikantun dipaparin kasabaran lan katawekalan dina nandangan ieu cocobi. Innalillaahi wa innailaihi rooji'uun...
Posting Komentar