12.6.06

anaking jimat awaking

Nepangkeun, blog uing nu anyar deui, kalawan judul "Anaking Jimat Awaking". Enya, kawas judul hiji rohangan dina majalah Manglé, atawa judul buku karya Wahyu Wibisana (mun teu salah). Kituna mah da ngahaja, da eusina gé, nurutkeun rencana mah, luyu jeung jejer anu aya dina éta rohangan/buku: kuring sakulawarga.

Lain tanpa sabab kikieuan téh, nya ceuk cohagna mah pikeun ngabagéakeun si utun nu sakeudeung deui, insyaAlloh, bakal gumelar ka ieu alam dunya. Kahayang mah, ieu blog ogé dieusian ku indungna si utun, tapi kusabab aksés internét di mitoha geus paragat, nya... kumaha ngké baé lah...
Posting Komentar