18.7.06

Indonésia tunggara


Kamari, nyusul ayana lini nu karasa di Jawa bagian kulon, sunami geus narajang wewengkon kidul basisir Jawa, ti Garut nepi ka Bantul di tengah Jawa. Korban paling loba mah cenah di Pangandaran. Keur mah meureun pangdeukeutna ka puseur lini, ogé kusabab raména wewengkon Pangandaran salaku tempat pelesir. Ceuk PR, korban tiwas sahanteuna geus nincak angka 74. Inna lillaahi wa inna ilaihi rooji'uun... Muga2 urang sadaya, utamana anu ngarandapan musibah, dipaparin kasabaran dina nandangan ieu cocobi. Mudah2an para korban anu ngantunkeun ieu alam dunya ditampi sagala rupa iman Islamna katut amal soléhna, sarta dihapunten sagala rupi kalepatanana. Aamiin.
Posting Komentar