20.7.06

Zidane ogé manusa... cenah

Nempo jilid (cover) majalah Tempo* minggu ieu, bet jadi hayang nulis ngeunaan buntut Piala Dunya di Jérman kamari (sabenerna mah ti saprak kajadian harita gé nulis téh hayang, tapi kaburu horéam). Jilidna téh basajan: warna héjo ngora (meureun ngawakilan lapang maénbal), sedengkeun Zidane-na dipoto ti gigir, kalawan judul “Karena Zidane juga Manusia”.

Kana maénbal mah sabenerna kuring téh teu resep-resep teuing, da lalajo liga-liga Éropah gé jarang pisan. Resep sih, tapi ari kudu ngahajakeun lalajo nepi ka nunda saré mah ké heula anan. Héhé... Kitu ogé dina mangsana Piala Dunya, teu keukeuh-keukeuh teuing kudu lalajo. Saparengna baé, da teu lalajo gé moal matak gering... Kituna téh nepi ka babak-babak panungtungan. Dalah semipinal jeung pinalna gé teu lalajo langsung, teu kuat ku tunduh! Lalajo téh isukanana wé. Kairut sotéh ku Klinsmann, gayana basajan sekalé, teu ngariripuh manéh ku setélan jas katut dasina.

Kajadian anu masih ngabuntut tina ieu Piala Dunya, taya lian ti 'héden' Zidane kana dada Materazzi. “Beu, kunaon bet nepi ka kitu..?” gerentes téh. “Pasti Zidane kapancing...” gerentes téh ngémbohan deui...

Enya atuh da, dina maén bal mah, moyok (kaasup anu eusina teu uni, ngahina séké sélér atawa sabangsana) téh sigana hiji-hijina jalan pikeun mudalkeun kakesel atawa ngahaja mancing émosi lawan nalika maén (asal ulah kadéngé ku wasit wé, da lamun kadéngé mah bisa jadi masalah ogé). Sigana mah kitu anu kaalaman ku Zidane téh. Éta wé, isukna, dina koran geus aya koméntar ti pamaén séjén yén aya pamaén nu pinter mancing émosi lawan, sabar gé aya watesna, jeung koméntar-koméntar lianna. Média massa luar mah maké jeung aya nu husus nyéwa pamaca gerak biwir sagala, pikeun nebak naon anu diucapkeun ku Materazzi ka Zidane. Ceuk pamaén baladna Zidane, Materazzi téh ngucapkeun kekecapan anu ngahina indung jeung adina Zidane anu awéwé. Aya ogé nu nyebutkeun yén Materazzi téh nyebut Zidane téroris, tapi Materazzi ngabantah. Kieu meureun kekecapanana téh, “Boro-boro nuduh téroris, harti téroris gé kuring mah teu nyaho!” (maenya teuing...).

Sababaraha poé ka tukang, Zidane nyaritakeun kasang tukang kajadianana. Najan teu nyebutkeun kumaha kekecapan Materazzi, tapi intina mah éta pamaén Itali téh geus ngahina indung jeung adi awéwéna, luyu jeung anu diiberkeun ku balad satimna saméméhna. Saha jalmana atuh anu sudi indungna dihina ku batur? Ceuk Zidane gé, “Kuring mah kajeun ditonjok beungeut, batan kudu ngadéngé batur ngahina ka indung atawa adi kuring!”

Lamun téa mah bener Materazzi geus nyarita sarupa kitu, kacida hinana anjeun téh, Zzi...

Posting Komentar