20.7.06

Salapan hikmah gering

Salapan mangpaat gering:
  1. meresihkeun jeung nyucikeun diri tina dosa jeung kasalahan
  2. ngadeukeutkeun diri ka Gusti Alloh
  3. diganjar ku pahala ku Gusti Alloh mun urangna sabar
  4. ngajadikeun Gusti Alloh pamuntangan
  5. meresihan haté tina watek adigung adiguna
  6. ngangkat darajat di payuneun Gusti Alloh
  7. ngiberan yén Gusti Alloh miharep kahadéan pikeun manéhna
  8. mépélingan yén hurip waras téh gedé pisan mangpaatna
  9. mangrupa kasaéan sarta rohmat ti Gusti Alloh Ta'ala. (al-Mujtama')
(Ieu hikmah disalin tina 'talatah poéan' Amienem)
Posting Komentar