7.6.06

merdika 1949

Cikan, ari urang Sunda arapal teu iraha nagara urang ngadeg merdika? Ari sugan téh batur geus ngaku yén bangsa urang téh merdika taun '45, horéng loba kénéh nu teu ngaku proklamasi kamerdikaan taun '45 salaku poé kamerdikaan urang.

Bieu téh keur lalayaran di National Geographic, horéng dina headline-na aya artikel ngeunaan Indonésia. Dibaca... ana prok téh "After independence from the Netherlands in 1949, the new republic confronted a high birthrate, low productivity, and illiteracy—areas in which progress..."

Beu, nepi ka kitu nya ari batur. Bet jadi geuleuh aing mah, naon héséna nya, pira gé ngaku yén Indonésia ngadeg taun '45! Jadi napsu deuih, dibajakan siah ku aing mah produk2na...
Posting Komentar