18.5.06

ganti judul


Nimbang-nimbang ku hiji jeung hal lianna (intina mah geus bosen ku nu ti heula), kuring ngaganti lulugu ieu blog. Ayeuna mah judulna leuwih... kumaha kitu lah... Asa leuwih tegep wé pokona mah.

Ieu kuring!
Posting Komentar