12.6.07

Ulah ngalieuk ka tukang!

"Ayeuna mah, siar ku dia éta budak angon! Jig geura narindak! Tapi, ulah ngalieuk ka tukang!"

Ti dinya mimitina mah manggih téh, tina anu disebut Uga Wangsit Siliwangi. Nu puguh mah jadi bingung, ti mana asalna éta wangsit, jeung naon deuih maksudna paréntah 'ulah ngalieuk ka tukang' téh... Ari perkara uga atawa wangsitna mah teu pati dipikiran, da rumasa teu pati katarik ku hal-hal nu kararitu mah. Manggih deui kalimah kitu téh dina paguneman di milis urangsunda, nu nyaritakeun pangalaman ahéng salasaurang anggota milis. Hanjakal eusina mah geus poho deui.

Kamari-kamari ngadéngé deui kalimah ieu téh ti uana pamajikan, nalika ngadongéngkeun saha kitu lah, nu pasti mah lain pangalaman anjeunna sorangan. Cenah nu ngalaman téh diakod ku kolotna (atawa guruna) ngajugjug ka hiji tempat maké sarupaning élmu, nu maksudna ngarah leuwih gancang. Kuring gé kungsi ngadéngé caritaan ua nu nyebutkeun dulurna baheula bisa nepi ka Garut ti Bungbulang dina waktu nu sakeudeung, tangtuna teu tumpak élep.

Tah, saméméh indit, si anu rék diakod téh dibéjaan sangkan ulah ngalieuk ka tukang. Pas diusna indit, sabot ngabelesat téh si nu diakod téh panasaran, lieuk baé ka nu kaliwatan. Ana kitu, porosot téh manéhna lésot, ujug2 jleg baé jadi ngajanteng sorangan di tengah leuweung luwang-liwung. Bisa salamet sotéh, pédah baé disusul deui ku nu ngakod. Mun enya, élmu naon nya nu dipaké? Naha hiji kasaktén anu ilahar aya dina dongéng-dongéng atawa kumaha? Mun kasaktén modél kitu dipapandékeun jeung kapal hiber atawa beus Primajasa Cileunyi-UKI jaman kiwari nu saban minggu ditumpakan, kumaha tah hubunganana? Nu pasti, tangtuna nu keur nyupiran tutumpakan mobil/motor mah dipahing pisan luak-lieuk ka tukang téh...
Posting Komentar