4.9.07

GIA

Poe kemis, dua minggu ka tukang, kuring jeung babaturan sa-unit indit ka Medan pikeun nungkulan hiji acara seminar. Luyu jeung booking, rencanana rombongan teh rek naek pesawat Garuda anu jam 9 saparapatan isuk2. Jam satengah salapanan, kuring kakara ngilu ngantay check in, tiluan. Babaturan anu sejen mah geus asup ti heula, aman. Pas... Giliran kuring daptar, ari pok teh cenah pesawatna ruksak. Kusabab ruksak, cenah pesawatna diganti ku pesawat cadangan anu kapasitasna leuwih saeutik, jadi sabagian panumpang dialihkeun ka jadwal pesawat salajengna. Bari nungguan kapastian, kuring ukur bisa kukulutus,
"Paingan atuh dicaram hiber di Eropah, da geuning pesawatna ge raruksak!"

Pas giliran meunang kapastian hiber, horeng, lian ti nampa tiket teh bet aya uang kompensasi. Milik mah ti mana we... Lumayan, kakeuheul teh diubaran ku duit 420 rebu perak! Wahahahah... Teu rugi ieuh uing mah diundur ge...

Nalika geus nepi ka Medan, pas keur check in di hotel, bet pas panggih jeung babaturan anu indit ti heula tea, anu ceuk petugas tea mah dipindahkeun ka pesawat anu leuwih leutik. Aeh-aeh... Horeng simana horeng... Sakadang pesawat teh teu kirang nanaon, estuning jagjag waringkas. Pangna anu check in panungtungan dipindahkeun teh horeng alatan aya pejabat pulisi anu ngarebut booking (eta pejabat teh rek nungkulan acara anu sarua jeung kuring). Si bedul teh..!!!

Tina dongeng ti babaturan, lian ti ngarebut booking, ieu rombongan pejabat teh telat oge datangna, anu ngabalukarkeun mundurna jadwal pesawat-pesawat sanggeusna. Eta mah, cenah ceuk babaturan, rombongan pulisi teh pada moyok pada nyurakan. Anu lucu, horeng dina eta pesawat oge aya... Adhyaksa Dault, Menpora. Heuheuhe... Karunya teuing, pesawat mentri kudu nungguan alatan aya pejabat sahandapeunana anu telat datang... Dasar Indonesia...
Posting Komentar