22.10.08

koropak jero hapé

Koropak SMS pinuh, teu bisa nyimpen deui, maklum hapé baheula kapasitasna paling 30-an. Ti antarana dipindahkeun ka dieu, lebar basana arahéng...

  • Wilujeng boboran. Mugia kersa ngahapunten samudaya kalepatan. - HH Bogor
  • Bilih kantos kasisit sebit kana ati, kapancah kaléngkah ucap, kajenggut kababuk catur, tawakupna nu kasuhun. Hapunten tina samudaya kalepatan. Wilujeng boboran siam 1 Syawal 1429 H. - AM Cisarua
  • Kidulur nu dipicinta Alloh... Taqobbalalloohu minnaa waminkum. Wilujeng Idul Fitri 1 Syawal 1429 H. Minal 'aidin walfaaidziin, mohon maaf lahir batin. AR - Bekasi
  • Wilujeng boboran siam 1 Sawal 1429 H. Minal 'aidin walfaaidziin, mugi kersa ngahapunten lahir tumekaning batin. - DK Bekasi
  • Minal 'aaidin walfaaidziin, neda hapunten lahir & batin. Ya Alloh jantenkeun dulur abdi kalebet golongan umat anu dipikaasih ku Anjeun di dunya sareng ahérat. Aamiin. - TS Surabaya
  • Taqobbalalloohu minnaa waminkum. Mugia Alloh nampi amal ibadah urang sarta ngajadikeun urang sadaya jalmi-jalmi anu taqwa, laksana dunya ahérat. Wilujeng Idul Fitri 1429 H. - Nomerna teu kacatet
  • Wilujeng boboran siam, neda sih hapunten. D - Purwakarta
  • Wilujeng boboran siam 1429 H. Hapunten samudaya kalepatan lahir sinareng batin. - ERN Bogor
  • Pun samapun, amit ampun nu kasuhun, kena ireg di ulah pamali. Disabda mahala, dina laku tan yogya. Kadyangganing langit linglang, bwana hérang, pun AG & kulakadang. - Jakarta
  • Nur tawakup, rasa lillaah sumerah... Neda jembar sinareng hampura lahir ogé batin, nun. Wilujeng boboran siam. Baktos baé ka sadayana, mugi Gusti ngarohmat urang sadaya. - NS
Posting Komentar