29.3.06

Indonésia téh lega


Bieu téh ngadéngékeun progress report nu keur magang, nu mariksa populasi Lembata di NTT. Dina panganteurna disebutkeun yén propinsi NTT téh boga 500-an pulo, nu aya ngaranan ukur satengahna, satengahna deui mah 'belum ada judul'.

Beu, tétéla euy, Indonésia téh lega pisan. Éta wé, pulo-pulona nepi ka loba kénéh nu can boga ngaran. Heueuhna mah enya, kabeungharan alam téh teu kaurus. Ngan édas wé, najan teu diurus gé, ulah aya nu coba-coba ngaku-ngaku miboga éta pulo-pulo. Kuriak diperangan geura, heuheu...
Posting Komentar